Životopis | Biography

Zkušenosti

2020 - 2022 (2 roky) designér a manažer projektu Didawood pro EGOE kovo a.s.

2019 - 2020 (8 měsíců) projektová spolupráce s EGOE kovo a.s. (kovocité a.s.)

2020 (dosud)  společník MARCIMONA s.r.o. - destskepomucky.cz a seniorpomucky.cz

2015 - 2020 (6 let) společník, designer a webmaster pro MARCIMONA s.r.o. - destskepomucky.cz, hracky-pomucky.cz, seniorpomucky.cz

2016 - 2020 (3 roky, 8 měsíců) koordinátor objednávek a reklamního prostoru pro ARTMEDIA service, s.r.o.

2015 - 2016 (10 měsíců) učitel výtvarné výchovy pro Tutti music, s.r.o.

2014-2019 (6 let) příležitostná spolupráce na projektech s Nazca, s.r.o.

2009 - 2015 (6 let) práce na volné noze v oblasti designu a péče o 2 děti

2007 - 2009 (2 roky) hlavní designér ve společnosti Benjamin, s.r.o.

2006 - 2007 (1 rok - během studia) 3D návrhy interiérů, péče o zákazníky Belstyl - obchod s nábytkem Ostrava, Griffe group, s.r.o.

2005 - 2006 (1 rok - během studia) péče o zákazníky a 3D design interiéru pro Etone interier, a.s.

Experiences

2020 - currently (full time) Designer and manager of Didawood for EGOE kovo a.s. (kovocité a.s.)

2019 - 2020 (1 year) Project cooperation for EGOE kovo a.s. (kovocité a.s.)

2015 - currently Partner in the company, destskepomucky.cz, hracky-pomucky.cz, seniorpomucky.cz, MARCIMONA s.r.o.

2015 - 2020 (6 year) Designer and webmaster for MARCIMONA s.r.o.

2016 - 2020 (3 years, 8 months) Coordinator of orders and advertising space for ARTMEDIA service, s.r.o.

2015 - 2016 (10 month) Art teacher for Tutti music, s.r.o.

2014 - 2019 (6 year) Occasional collaboration on design contracts for Nazca, s.r.o.

2009 - 2015 (6 year) Freelance work in the field of design and care for 2 children

2007 - 2009 (2 years) Chief designer at the company Benjamin, s.r.o.

2006 - 2007 (1 year - during the study) 3D interior designs, customer care Belstyl - Ostrava furniture store, Griffe group, s.r.o.

2005 - 2006 (1 year - during the study) Customer care and 3D interior design for Etone interier, a.s.


Vzdělání

MgA. Monika Lacková (roz. Malatová)

2002 - 2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor design výrobků, pod pedagogickým vedením ak. soch. Ivana Linharta a MgA. Ivana Dlabače, asistentka ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D

2004 Goteborg university in Sweden, (5 month) HDK – Academy of Design and Crafts

2008 Evropský polytechnický institut, s.r.o., odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost ve funkci Učitel střední školy - učitel odborných předmětů

1997 - 2001 Střední uměleckoprůmyslová škola Ostrava, obor průmyslový design

Education

MA. Monika Lacková (Malatová)

2002 - 2008 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Specialization: Industrial and product design, under the pedagogical guidance of sculptor Ivan Linhart and MA. Ivana Dlabače, assistant to architect Jitka Ressová, Ph.D

2004 Goteborg university in Sweden, (5 month) HDK – Academy of Design and Crafts

2008 European Polytechnic Institute, Ltd., qualification for direct educational activities in the High school teacher - a teacher of vocational subjects

1997 - 2001 Arts Secondary School Ostrava, Specialization: Industrial design


Worshopy / Workshops

2004 Sochařské symposium ve dřevě, Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, 2002 Sochařské symposium, Silesia in Bystřice

Soutěže a ocenění / Competitions and Awards

2004 Cesta časem - Cesta do budoucnosti, soutěž na navržení sedací soupravy pro Fa MM Interier Luhačovice, TAKAKO DESIGN 2007 Ocenění správná hračka, hmatové kostky Embo 2008 Ocenění za vyjímečný design, CZECHDESIGN.CZ a OLYMPUS, Sada didaktických pomůcek pro děti postižené autismem 2008 Dobrý studentský design, Design cabinet CZ, Sada didaktických pomůcek pro děti postižené autismem

Časopisy / Magazines

2004 Moderní byt, č.5, Takako design 2006 Bezpečnost a hygiena práce č. 7-8,9, na téma Stanoviště jeřábníka 2007 Moderní byt, č.7, 100 x Český design 2007 Ugly pudli, příloha časopisu Design trend 2013 Zlínská umprumka (1959–2011), v publikaci “Od průmyslového výtvarnictví po design”

Výstavy / Exhibitions

2004 Mobitex, Brno 2004 Designmai, Berlín (SRN) 2004 Designaeir, Birmingham (GB) 2004 DESIGN BLOCK, Architekt versus Designer, (Kostelecké uzeniny), TAKAKO DESIGN 2005 Exhibition Wohnen & Interier ur Wienna, Czech this out! (A) 2005 - 2006 Design do tmy 2006 Mobitex, Brno 2007 LIGHTSTYLE, výstava prací ateliéru Design výrobků I. VŠUP Zlín, studie automobilových světlometů ve spolupráci s firmou Visteon Autopal 2008 Výstava NOVÝ ZBOŽÍ! 2012 Kovářovi žáci, výstava VŠUP Zlín