Co dělám

Buduji značku DIDAWOOD, jejímž cílem je propojovat společnosti v oblasti využití odpadových materiálů. Část produkce je zaměřena na edukaci napříč společenským spektrem i věkovými skupinami.

Navrhuji koncept a design na míru z odpadového a zbytkového materiálu, produkty s přesahem do vzdělání.

Výrobky s přidanou hodnotou, ručně zpracované, v malých limitovaných sadách.

Vytváříme nové pracovní místa v rámci cirkulární ekonomiky.

What I do

 I am building my brand, DIDAWOOD, which aims to connect businesses concerned about waste material utilization. A part of the production focuses on education across the social and age groups.

 We create custom-made designs utilizing scrap and waste materials, turning them into educational products.

Our hand-made, value-added products come in small batches.

We create jobs within the local circular economy.


Toys | Didawood |  #didawoodtoys

Golf croquet | Didawood | #storyofcroquet

#designlackova #didawood #wood #enviroment #nature #wastematerial #education #didawoodtoys #didawoodcollab #storyofcroquet